T. 06 - 203 245 66
Voor aanbestedingsprocedures

Tender Summary

Van de voor uw bedrijf relevante aanbestedingen maken wij een Tender Summary. Op basis hiervan kunt u weloverwogen besluiten of het voor uw bedrijf zinvol is om in te schrijven. Uitaard adviseren wij u graag hierbij.

De Tender Summary bevat een samenvatting van de belangrijkste kenmerken en vragen van de aanbesteding en onze bevindingen uit de bestek- en concurrentieanalyse. Ook vindt u hierin een overzicht van de (financiële) risico’s en de inspanningen die van uw organisatie verwacht worden in het verdere aanbestedingstraject.

Bestekanalyse
In de bestekanalyse vergelijken we de wensen en eisen van de aanbesteding met de specifieke kenmerken van uw dienst of product en uw bedrijfsorganisatie en -processen. Op basis van deze vergelijking concluderen we of u kunt voldoen aan de vraag van de (semi)overheidsinstelling.

Concurrentieanalyse
Als u kunt voldoen aan de eisen in het bestek maken we voor u een inschatting van uw commerciële kansen. Dit doen we door een scan te maken van uw potentiële concurrenten.


Monitoring aanbestedingen

Wij volgen of er voor uw bedrijf relevante aanbestedingen gepubliceerd worden. Dit doen we op basis van vooraf afgesproken criteria.…

»​ Meer Monitoring aanbestedingen


Nota van Inlichtingen

Als u op basis van de Tender Summary besluit om in te schrijven, begeleiden wij u bij de diverse vragenrondes…

»​ Meer Nota van Inlichtingen


Inschrijving

Nadat u definitief besloten heeft om in te schrijven, neemt Tender Support het samenstellen van de inschrijving voor haar rekening.…

»​ Meer Inschrijving


Gunning

Als uw aanbieding gekozen wordt tot beste inschrijving volgt een ‘voorlopige gunning’. In een zogenaamde verificatievergadering wordt uw inschrijving nogmaals…

»​ Meer Gunning


Orderbegeleiding

Tender Support begeleidt de correcte uitvoering van uw opdracht en zorgt ervoor dat de afleveringen binnen de afgesproken levertijden plaatsvinden.…

»​ Meer Orderbegeleiding


Aflevering

Tender Support begeleidt de correcte aflevering van het betreffende materieel of de betreffende dienst. Wij dragen hierbij zorg voor een…

»​ Meer Aflevering