T. 06 - 203 245 66
Voor aanbestedingsprocedures

Inschrijving

Nadat u definitief besloten heeft om in te schrijven, neemt Tender Support het samenstellen van de inschrijving voor haar rekening. Wij verzamelen hiervoor de benodigde gegevens en maken van alle documenten en teksten een samenhangend geheel.

Veel van de benodigde informatie zal door uw organisatie aangeleverd moeten worden, zoals de condities en voorwaarden van uw aanbieding. Wij maken hiervoor een duidelijk informatieoverzicht met bijbehorende planning die door ons nauwgezet beheerd wordt.


Monitoring aanbestedingen

Wij volgen of er voor uw bedrijf relevante aanbestedingen gepubliceerd worden. Dit doen we op basis van vooraf afgesproken criteria.…

»​ Meer Monitoring aanbestedingen


Tender Summary

Van de voor uw bedrijf relevante aanbestedingen maken wij een Tender Summary. Op basis hiervan kunt u weloverwogen besluiten of…

»​ Meer Tender Summary


Nota van Inlichtingen

Als u op basis van de Tender Summary besluit om in te schrijven, begeleiden wij u bij de diverse vragenrondes…

»​ Meer Nota van Inlichtingen


Gunning

Als uw aanbieding gekozen wordt tot beste inschrijving volgt een ‘voorlopige gunning’. In een zogenaamde verificatievergadering wordt uw inschrijving nogmaals…

»​ Meer Gunning


Orderbegeleiding

Tender Support begeleidt de correcte uitvoering van uw opdracht en zorgt ervoor dat de afleveringen binnen de afgesproken levertijden plaatsvinden.…

»​ Meer Orderbegeleiding


Aflevering

Tender Support begeleidt de correcte aflevering van het betreffende materieel of de betreffende dienst. Wij dragen hierbij zorg voor een…

»​ Meer Aflevering