T. 06 - 203 245 66
Voor aanbestedingsprocedures

Aflevering

Tender Support begeleidt de correcte aflevering van het betreffende materieel of de betreffende dienst. Wij dragen hierbij zorg voor een goed verloop van de laatste kwalitatieve controles en voor het instrueren van de gebruikers. 


Monitoring aanbestedingen

Wij volgen of er voor uw bedrijf relevante aanbestedingen gepubliceerd worden. Dit doen we op basis van vooraf afgesproken criteria.…

»​ Meer Monitoring aanbestedingen


Tender Summary

Van de voor uw bedrijf relevante aanbestedingen maken wij een Tender Summary. Op basis hiervan kunt u weloverwogen besluiten of…

»​ Meer Tender Summary


Nota van Inlichtingen

Als u op basis van de Tender Summary besluit om in te schrijven, begeleiden wij u bij de diverse vragenrondes…

»​ Meer Nota van Inlichtingen


Inschrijving

Nadat u definitief besloten heeft om in te schrijven, neemt Tender Support het samenstellen van de inschrijving voor haar rekening.…

»​ Meer Inschrijving


Gunning

Als uw aanbieding gekozen wordt tot beste inschrijving volgt een ‘voorlopige gunning’. In een zogenaamde verificatievergadering wordt uw inschrijving nogmaals…

»​ Meer Gunning


Orderbegeleiding

Tender Support begeleidt de correcte uitvoering van uw opdracht en zorgt ervoor dat de afleveringen binnen de afgesproken levertijden plaatsvinden.…

»​ Meer Orderbegeleiding