T. 06 - 203 245 66
Voor aanbestedingsprocedures

Diensten

Tender Support ondersteunt u in aanbestedingstrajecten. Wij bieden onze dienstverlening modulair aan. U bepaalt zelf – onder meer op basis van de capaciteit en expertise in uw eigen organisatie – waar u onze kennis en ervaring inzet. Uiteraard is het ook mogelijk om het totale aanbestedingstraject aan ons uit te besteden. Onze dienstverleningsmodules zijn:


Monitoring aanbestedingen

Wij volgen of er voor uw bedrijf relevante aanbestedingen gepubliceerd worden. Dit doen we op basis van vooraf afgesproken criteria.…

»​ Meer Monitoring aanbestedingen


Tender Summary

Van de voor uw bedrijf relevante aanbestedingen maken wij een Tender Summary. Op basis hiervan kunt u weloverwogen besluiten of…

»​ Meer Tender Summary


Nota van Inlichtingen

Als u op basis van de Tender Summary besluit om in te schrijven, begeleiden wij u bij de diverse vragenrondes…

»​ Meer Nota van Inlichtingen


Inschrijving

Nadat u definitief besloten heeft om in te schrijven, neemt Tender Support het samenstellen van de inschrijving voor haar rekening.…

»​ Meer Inschrijving


Gunning

Als uw aanbieding gekozen wordt tot beste inschrijving volgt een ‘voorlopige gunning’. In een zogenaamde verificatievergadering wordt uw inschrijving nogmaals…

»​ Meer Gunning


Orderbegeleiding

Tender Support begeleidt de correcte uitvoering van uw opdracht en zorgt ervoor dat de afleveringen binnen de afgesproken levertijden plaatsvinden.…

»​ Meer Orderbegeleiding


Aflevering

Tender Support begeleidt de correcte aflevering van het betreffende materieel of de betreffende dienst. Wij dragen hierbij zorg voor een…

»​ Meer Aflevering


      Voordelen op een rij

  •  Aanbestedingskennis
  •  Netwerk binnen overheid
  •  Kennis automotive
  •  Flexibele verkoopkracht
  •  Neemt werk uit handen
  •  Genereert omzet